Islamic sms collection in Hindi Urdu English best islamic sms quotes for advice and greetings

RasoolALLAH Sallallaho Alaihay Wasallam nain farmaya Agar köi shakhs kisi kaam k karnay ki qasam kha lay, phir woh dekhay k ziada khair doosri cheez main hai (yani qasam k khilaaf karnay main hai)tu woh behtri wale kaam ko ikhtiyar karay aur qasam tor kr us ka kafara ada karay (Sahi Bukhari Hadees # 6623)